1359 (1059) 2019-03-22 - 2019-03-28

Sanatorium w Orłowie z nowymi możliwościami

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podjął decyzję dotyczącą planowania przestrzennego, dla jednego z najbardziej urokliwych miejsc w naszym mieście. Teren dawnego sanatorium zachowa swoją dawną funkcję, a dodatkowo będzie tam możliwa działalność hotelowa.
Orłowo to miejsce magiczne, cenione zarówno przez mieszkańców Gdyni, ale i gości, którzy chętnie odwiedzają nasze miasto. Mając na uwadze uwarunkowania dzielnicy, podczas Kolegium Prezydenta została podjęta decyzja o kierunku rozwoju, który poszerzy możliwości inwestycyjne, przy jednoczesnym zachowaniu charakteru z którego słynie Orłowo – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Projekt planu Kępy Redłowskiej w części orłowskiej przewidywał na terenie dawnego sanatorium możliwość realizacji funkcji mieszkaniowej z usługami w parterze. Jednak po przeanalizowaniu uwarunkowań związanych przede wszystkim z obciążeniem komunikacyjnym w przypadku takiej funkcji i wsłuchując się w postulaty rozmaitych środowisk, prezydent uznał, że lepszym rozwiązaniem będzie wykluczenie tej funkcji i przeznaczenie terenu pod usługi turystyki z dopuszczeniem usług zdrowotnych. Pozwoli to na realizację inwestycji hotelowej lub sanatoryjno-leczniczej, co mamy nadzieję pozwoli właścicielom obiektu na remont, a de facto budowę obiektu o takim przeznaczeniu. Powstanie dzięki temu jedno z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc na polskim Wybrzeżu.