1359 (1059) 2019-03-22 - 2019-03-28

Zostań wolontariuszem

Czy chciałbyś pomóc tym, którzy tego potrzebują? Czy możesz podzielić się swoim czasem, aby wesprzeć dzieci, rodziny, osoby starsze lub niepełnosprawne? Jeśli tak – to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do współpracy.
Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chęci by pomóc innym. MOPS na stałe współpracuje z kilkudziesięcioma wolontariuszami w różnym wieku od 14 do 70 lat.
Zadania realizowane przez wolontariuszy są różnorodne i dopasowane do umiejętności, kwalifikacji i zainteresowań, np. udzielanie korepetycji dla dzieci i młodzieży z różnych przedmiotów, wspieranie osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w codziennych czynnościach, takich jak wspólne spacery, rozmowy, czytanie książek. Wolontariusze często pomagają w organizacji różnych imprez np. pikników rodzinnych i festynów. Zaangażowanie wolontariusza jest dopasowane do jego oczekiwań i możliwości.
Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt osobisty bądź telefoniczny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2, pokój 39A, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. 58 625 93 45.
Osoba do kontaktu: Aleksandra Bladoszewska.

ikona