1360 (1060) 2019-03-29 - 2019-04-04

Jubileusze par małżeńskich

18 marca w Urzędzie Stanu Cywilnego prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręczył gdyńskim parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

O godz. 13.00 jubileusz obchodzili:
Czesława i Jan Butowscy (50 lat)
Renata i Zbigniew Gościowie (50 lat)
Maria i Zygmunt Kitowscy (50 lat)
Maria i Czesław Klapkowscy (50 lat)
Barbara i Henryk Klasowie (50 lat)
Janina i Ryszard Kliszewscy (50 lat)
Krystyna i Gerard Łąccy (50 lat)
Barbara i Lech Rokiccy (50 lat)
Irena i Grzegorz Szulcowie (50 lat)

Jubileusz o godz. 13.00

O godz. 15.00 jubileusz obchodzili:
Renata i Jacenty Lubowieccy (54 lata)
Anna i Edward Staniszewscy (51 lat)
Danuta i Bogumił Cyperlingowie (50 lat)
Hanna i Wilhelm Hofbauerowie (50 lat)
Krystyna i Ryszard Marczakowie (50 lat)
Janina i Stanisław Patkowscy (50 lat)
Jadwiga i Ryszard Perlińscy (50 lat)
Teresa i Grzegorz Porębscy (50 lat)
Halina i Leon Tajlowie (50 lat)
Maria i Stanisław Uryga (50 lat)
Danuta i Bernard Wencel (50 lat)

Jubileusz o godz. 15.00

Gratulacje!


fot. Marek Grabarz