1360 (1060) 2019-03-29 - 2019-04-04

Kwiecień – Miesiąc Pamięci Narodowej

W kwietniu Miesiącu Pamięci Narodowej o II Wojnie Światowej, Projekt edukacyjny „Miasto Gdynia w okresie II  Wojny Światowej” ujawnia nowe informacje dotyczące wojennego okresu miasta i losu jego mieszkańców.
Na stronie internetowej projektu www.2wojna.gdynia.pl opublikowano aktualizację trzech zeszytów tematycznych:
– Zeszyt 1: „Straty osobowe Gdyni w okresie II Wojny Światowej” – zawiera kolejne 28 nazwisk osób zabitych w okresie wojny (ogółem 4563 osób).
– Zeszyt 20: „Martyrologia Kapłanów diecezjalnych i zakonnych w Gdyni w latach 1939-1945”
– Zeszyt 23: „Funkcjonariusze Policji Państwowej w Gdyni – polegli i zamordowani w okresie II Wojny Światowej”.