1360 (1060) 2019-03-29 - 2019-04-04

Mały procent, wielka sprawa

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz jednej z 91 organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców. Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujemy gdyńskie organizacje wraz z opisami. Dziś kolejne 10 organizacji.

Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia
KRS: 0000367409

Głównym celem Stowarzyszenia jest uczynienie z Gdyni miasta przyjaznego rowerom i rowerzystom. Stowarzyszenie przygotowuje raporty opisujące stan istniejących ścieżek w Gdyni, opiniuje powstające projekty gdyńskich ścieżek rowerowych, a także rekomenduje władzom rozwiązania korzystne dla rowerzystów. Część tych zadań Stowarzyszenie wykonuje aktywnie działając w Gdyńskiej Radzie Rowerowej. Największym wydarzeniem, w którym Stowarzyszenie brało udział był Wielki Przejazd Rowerowy. W roku 2011 i 2012 Stowarzyszenie było współorganizatorem tego przejazdu, a także z inicjatywy członków organizacji udało się zorganizować przejazd Mikołajów na Rowerach.

Fundacja Kultury Liberty
KRS: 0000217180
Fundacja zajmuje się wspieraniem, promowaniem i generowaniem wydarzeń kulturalnych w Trójmieście. Od 2005 roku organizuje GLOBALTICĘ World Cultures Festiwal, w ramach którego prezentowane są różne dziedziny sztuki inspirowane motywami etnicznymi, tradycyjnymi czy ludowymi. Fundacja zrealizowała takie projekty jak: „Teatr Gościnny”, „Teren Publiczny Plener Rzeźbiarski”, cykl spotkań literackich „Od deski do deski” oraz liczne koncerty, ważne wydarzenia miejskie.

Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”
KRS: 0000226141
Misją Stowarzyszenia jest budowa domu stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu zabezpieczenia ich przyszłości. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich aktywizacja społeczna oraz przygotowanie rodziny do usamodzielnienia się w przyszłości niepełnosprawnego dziecka lub podopiecznego.

Fundacja Pokonaj Raka
KRS: 0000387370
Celem Fundacji jest pokazywanie osobom, które dowiadują się o chorobie nowotworowej, że raka można pokonać i wrócić do „normalnego” życia – pełnego pasji i marzeń. Fundacja poprzez swoje działania pragnie: – „ocieplać” słowo rak; – pokazywać pozytywne aspekty w walce z rakiem – pokazywać, że Ci, którzy podjęli walkę z tą śmiertelną chorobą dziś inaczej cenią życie. Samo podjęcie walki znacząco zwiększa szanse na ostateczne wyleczenie. Niekiedy dużo łatwiej jest pokonać chorobę z punktu medycznego. Fundacja pragnie inspirować chorych do walki o własne życie.

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate (Polish TSC Association)
KRS: 0000229137
Celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie osób chorych i zdrowych dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej kompleksowej diagnostyki, rehabilitacji i leczenia osób chorych oraz likwidacji barier architektonicznych, transportowych i w komunikowaniu się. Stworzenie ośrodków kompleksowej diagnostyki oraz leczenie chorych. Zorganizowanie banku danych na Stwardnienie Guzowate. Popularyzowanie problemu choroby. Wpisanie choroby stwardnienie guzowate do rejestru chorób przewlekłych. Możliwość wykonywania badań genetycznych w Polsce.

Stowarzyszenie OVUM
KRS: 000217093
Stowarzyszenie OVUM działa na rzecz mieszkańców Gdyni, udziela nieodpłatnie pomocy prawnej i psychologicznej. Z oferty skorzystało dotychczas kilkadziesiąt tys. osób. Szkolenie zajmuje się również organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa dla seniorów. Stowarzyszenie tworzą aktywni członkowie Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi i Związku Biur Porad Obywatelskich. Stowarzyszenie otrzymało nagrodę specjalną Rzecznika Praw Obywatelskich dla organizacji działającej na rzecz obrony praw człowieka.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Chirurgii „Viribus Unitis” im. Oskara Jankaua
KRS: 0000237599

Działalność Fundacji opiera się na ochronie i promocji zdrowia.

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
KRS: 0000238997

Do działań statutowych stowarzyszenia należy: informowanie społeczeństwa i właścicieli zwierząt na temat profilaktyki zdrowotnej, a w szczególności profilaktyki zwalczania chorób zakaźnych przenoszonych przez zwierzęta, żywienia i pielęgnacji zwierząt; finansowanie leczenia i profilaktyki bezpańskich zwierząt; kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem polityki informacyjnej dotyczącej gatunków zwierząt ginących.

Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich
KRS: 0000240329
Działania Stowarzyszenia skierowane są do osób, które noszą nazwisko Jaworowski (szukanie korzeni, organizowanie spotkań rodu, prace nad genealogią). Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, ochrona zdrowia, nauka i kultura, działalność międzynarodowa, tożsamość, tradycja narodowa.

Stowarzyszenie Absolwentów Gdyńskiej Trójki „SAGT”
KRS: 0000507575
Stowarzyszenie jest inicjatywą, umożliwiającą współpracę między uczniami, absolwentami i sympatykami III Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum 24 w Gdyni. To pierwsze tego typu stowarzyszenie w Polsce. Celem jest m.in. pomoc uczniom – Stowarzyszenie funduje Stypendium Absolwentów. Organizuje również wydarzenia i inicjatyw, dzięki którym absolwenci szkoły mogą współdziałać i wymieniać się doświadczeniami na polach: społecznym, biznesowym, akademickim, kulturalnym, społecznym i towarzyskim.