1360 (1060) 2019-03-29 - 2019-04-04

Kościół na Oksywiu zabytkiem

Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki

Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki

28.03.2019 r.

To doskonały przykład sakralnej architektury I połowy XX w. Mowa o kościele garnizonowym Marynarki Wojennej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni, który uzyskał wpis do wojewódzkiego rejestru zabytków. Tym samym stał się kolejnym obiektem na terenie miasta oznakowanym tzw. błękitną tarczą.

Położony przy ul. Śmidowicza 45 kościół, to jeden z wyróżniających się przykładów modernistycznej architektury Gdyni. Charakteryzuje się on oszczędnym detalem i dużym, jasnym wnętrzem z wysokimi, smukłymi filarami. Jego projektantem był czołowy polski architekt Marian Lalewicz. - Bardzo cieszę się, że udało się pomyślnie przeprowadzić procedurę wpisania tego cennego zabytku do rejestru – mówi Marek Stępa, naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa UM Gdyni. – Pod względem architektonicznym to wyjątkowy kościół. Szczególną uwagę zwraca jego prostota i oszczędność zastosowanych środków, co w architekturze sakralnej raczej rzadko się spotyka. To właśnie ta szlachetna prostota daje bardzo harmonijny, piękny efekt – podkreśla.

Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki

Wczorajsza uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła garnizonowego Marynarki Wojennej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej do wojewódzkiego rejestru zabytków. Dzięki temu świątynia zostanie otoczona jeszcze większą opieką prawną i konserwatorską. - Wpis do rejestru to dla obiektu możliwość starania się o pomoc ze strony państwa, przede wszystkim w postaci dofinansowania. To także objęcie zabytku ochroną prawną. Teraz właściciel jest zobowiązany wszelkie działania przy świątyni uzgadniać ze służbami konserwatorskimi – mówi Agnieszka Kowalska, pomorski wojewódzki konserwator zabytków.Do budowy marynarskiej świątyni przystąpiono w 1934 r., dzięki inicjatywie ks. kpt. Władysława Miegonia. Kościół został oddany do użytku latem 1939 r., dwa tygodnie przed wybuchem wojny. W czasie obrony polskiego Wybrzeża w oksywskim kościele codziennie odprawiano nabożeństwa, podtrzymujące na duchu marynarzy walczących podczas kampanii wrześniowej. – Po zajęciu Gdyni przez Niemców, uczynili oni ze świątyni magazyn stoczniowy. Po wojnie władze komunistyczne utrzymały tę funkcję, świątynia przez lata była magazynem pobliskiej stoczni Marynarki Wojennej. Ten stan rzeczy trwał do lat 80., gdy o świątynię upomniała się Solidarność – mówi ks. kmdr Zbigniew Rećko, proboszcz parafii wojskowej Marynarki Wojennej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni.

Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki

Uroczystość odsłonięcia tzw. błękitnej tarczy uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP. Świątynia została wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków w 2018 r., gdzie figuruję pod numerem A-1964.
 • Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki
 • Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki
 • Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki
 • Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki
 • Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki
 • Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki
 • Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki
 • Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki
 • Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki
 • Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki
 • Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki
 • Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki
 • Uroczystość odsłonięcia charakterystycznej biało-niebieskiej tablicy symbolicznie przypieczętowała wpis kościoła do wojewódzkiego rejestru zabytków, fot. Jan Ziarnicki