1360 (1060) 2019-03-29 - 2019-04-04

Zapisy do Ośrodka Szkolno-Wychowaczego nr 1

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 (ul. Płk Dąbka 277) ogłasza nabór do Przedszkola, Oddziałów Rewalidacyjno-Wychowawczych, Szkoły Podstawowej nr 5, ponadpodstawowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1.
Placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnia dowozy i odwozy uczniów do szkoły. Oferuje szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych i specjalistycznych terapii, rewalidację indywidualną i zajęcia świetlicowe do godz. 17.00. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych: teatralnych, muzycznych, sportowych, plastycznych, tanecznych, ekologicznych.
Od 1 do 5 kwietnia można umówić się na konsultacje i udział w terapiach prowadzonych przez specjalistów.
Szczegółowe informacje i terminy tel. 58 625 48 55 oraz sosw@sosw1.eu.