1361 (1061) 2019-04-05 - 2019-04-11

14 gdyńskich zabytków z dotacjami na prace konserwatorskie

„Bankowiec”, Akwarium Gdyńskie, czy kamienica Reicha i Birnbauma to budynki, które już niedługo, dzięki miejskim dotacjom na prace konserwatorskie, odzyskają dawny blask. W roku 2019 na ten cel Gdynia przeznaczy ponad 800 tys. zł. Dotacje zostaną przekazane na wsparcie prac przy 14 zabytkowych obiektach.

„Bankowiec”, Akwarium Gdyńskie, czy kamienica Reicha i Birnbauma to budynki, które już niedługo, dzięki miejskim dotacjom na prace konserwatorskie, odzyskają dawny blask. W roku 2019 na ten cel Gdynia przeznaczy ponad 800 tys. zł. Dotacje zostaną przekazane na wsparcie prac przy 14 zabytkowych obiektach.
Poniżej prezentujemy pełną listę obiektów:
1. Kamienica Reicha i Birnbauma, ul. Abrahama 28. Dotacja w wysokości do 91 172,99 zł zostanie przeznaczona na remont, charakteryzującej się wysokimi walorami zabytkowymi, klatki schodowej.
2. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46. Dotacja na remont dachu, w wysokości do 93 584,10 zł.
3. Zespół mieszkaniowy Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli tzw. bankowiec, ul. 3 Maja 27-31. Dotacja zostanie wydana na remont elewacji wewnętrznej, jej wysokości wynosi do 106 296,39 zł.
4. Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87. Tu również dotacja zostanie przeznaczona na remont elewacji, jest to kolejny etap przywracania budynkowi wyglądu z okresu międzywojennego. Kwota przyznanej dotacji wynosi do 100 000,95 zł.
5. „Willa Sokola”, ul. Sieroszewskiego 7. Dotacja na kontynuację prac przy odrestaurowaniu historycznego ogrodzenia oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów, w wysokości do 26 250,00 zł.
6. Dom wiejski z 1914 r., ul. św. Mikołaja 9. Dotacje w wysokości do 28 500,00 zł przyznano na prace restauratorskie przy werandzie i tarasie. To następny etapem przywracania budynkowi wyglądu z czasów bezpośrednio po wybudowaniu.
7. Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów, ul. Ujejskiego 40. Dotacja na kontynuację prac przy renowacji murów oraz schodów zewnętrznych, w wysokości do 29 992,85 zł.
8. „Polska YMCA”, ul. Żeromskiego 26. Dotacja na renowację drzwi wejściowych zewnętrznych dla Związku Młodzieży Chrześcijańskiej”, w wysokości do 63 000,00 zł.
9. Kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Arciszewskich 2. Tu renowacji poddany zostanie historyczny prospekt organowy. Dotacja wynosi do 50 117,00 zł
10. Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia, al. Marsz. Piłsudskiego 2. Dotacja na naprawę i renowację gzymsu oraz wymianę rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich, w wysokości do 25 961,25 zł.
11. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 57. Dotacja na remont tylnej elewacji, w wysokości do 36 181,64 zł.
12. Budynek mieszkalny przy ul. Zygmunta Augusta 13. Dotacja na remont elewacji dziedzińca B oraz wschodniej, w wysokości do 100 635,41 zł.
13. Budynek Akwarium Gdyńskiego, al. Jana Pawła II 1. Dotacja na remont tarasu zewnętrznego, w wysokości do 68 827,95 zł.
14. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 103. Dotacja na remont elewacji frontowej powyżej parteru, w wysokości do 21 503,47 zł.
Łącznie na dotacje prac konserwatorskich i restauratorskich w 2019 r. Gdynia przeznaczy 842 024,00 zł. To więcej o ponad 160 tys. zł w stosunku do ubiegłego roku. W 2018 r. na wsparcie prac wydano 677 823,00 zł.