1361 (1061) 2019-04-05 - 2019-04-11

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Roz­woju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nieuczęszczające na co dzień do przedszko­la:
– w wieku 2,5-5 lat, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44) w poniedziałki i wtorki w godz. 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w go­dz. 15.00-17.00;
– w wieku 2,5-4 lat na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 29 (ul. Adm. Unruga 53, tel. 58 625 09 67) 6 kwietnia w godz. 9.00-14.00.
– w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 17 kwietnia w godz. 16.30-18.30 do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44). Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.

ikona