1361 (1061) 2019-04-05 - 2019-04-11

Mały procent, wielka sprawa

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz jednej z 91 organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców. Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujemy gdyńskie organizacje wraz z opisami. Dziś kolejne 8 organizacji.

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech”
KRS: 0000245254
Fundacja „Podaruj Uśmiech” jest organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Wspiera swoich podopiecznych w drodze do normalności, by mogli choć na chwilę zapomnieć o swojej niepełnosprawności i powrócić do życia wśród rówieśników. Aby jednak prawidłowo funkcjonować i rozwijać się, potrzebują oni odpowiedniego sprzętu, operacji czy też rehabilitacji. Fundacja „Podaruj Uśmiech” pomaga dzieciom zrealizować te marzenia i tym samym przywrócić uśmiechy na ich twarzach. Robią to poprzez łączenie tych, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy mogą jej udzielić.
Fundacja ściśle współpracuje z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.

Fundacja „Słoneczna Jesień”

KRS: 0000250649
Celem Fundacji jest aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych, w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego i wyeliminowania marginalizacji tej grupy osób oraz popularyzowanie idei integracji społecznej. Działalność wspierająca, ochrona zdrowia.
Uczniowski Klub Żeglarski „Opti” CWM KRS: 0000255157
Misją Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej. Popularyzacja żeglarstwa.

Uczniowski Klub Sportowy „Chwarzno”

KRS: 0000258009
Misją Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej.

Fundacja „Gdyński Most Nadziei”
KRS: 0000262786
Fundacja „Gdyński Most Nadziei” od roku 2006 realizuje w Gdyni ogólnopolski program Akademia Walki z Rakiem, w ramach którego wspiera chorych na raka mieszkańców Gdyni, jak również ich rodziny i bliskich. Fundacja zapewnia bezpłatną pomoc specjalistów. Organizuje terapie indywidualne oraz grupowe, zajęcia ruchowe, zajęcia artystyczne, warsztaty edukacyjne. Jest również pomysłodawcą oraz organizatorem kampanii społecznej „Odważni Wygrywają” poruszającej zagadnienie profilaktyki raka jądra i dbałości o zdrowie wśród młodych mężczyzn. Kampania realizowana jest poprzez happeningi uliczne (ulica Świętojańska, skwer Kościuszki, bulwar Nadmorski), obecność na wydarzeniach sportowych oraz muzycznych (Open’er Festiwal). Fundacja organizuje również miesięczną akcję „Movember Gdynia”.

Stowarzyszenie Gdynia SOS
KRS: 0000270683
Celem Stowarzyszenia jest działanie związane z zagospodarowaniem przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców.

Stoczniowy Klub Płetwonurków „Meduza”
KRS 0000273301
Stoczniowy Klub Płetwonurków „Meduza” powstał w1967 roku. Członkiem klubu był m.in. Antoni Dębski. Klub organizował wiele obozów treningowych i szkoleniowych na teranie całego kraju oraz za granicą. Zwiedził wiele wraków zalegających na dnie Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego.

Fundacja Magis
KRS: 0000231822
Fundacja została powołana, aby prowadzić i wspierać działalność edukacyjną oraz społeczną, a w szczególności wspierać działania oświatowe, społeczne i charytatywne prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe lub przez nie inspirowane.

Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport Regionalny Klub Sportowy
KRS: 0000274840
Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych mającym na celu wszechstronny rozwój sportu i kultury, a w szczególności umożliwienie aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, kulturalnych i innych rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych bez względu na ich status materialny, pochodzenie społeczne, płeć, czy dotychczasowe osiągnięcia. Poprzez promocję sportu, rekreacji i spontanicznej oddolnej kultury jako nieodzownych elementów potrzebnych do wszechstronnego rozwoju dzieci od najmłodszych lat i organizację dla ich rodzin wypoczynku, profesjonalnych treningów i urozmaiconych zajęć Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy tworzy okazję do twórczego spędzania wolnego czasu i do rozwoju osobistego swoich Członków i Odbiorców.

Fundacja Fundusz Stypendialny im. Edmunda Kłopotowskiego

KRS: 0000277697
Głównym celem Fundacji jest ustanawianie i przyznawanie stypendiów oraz jednorazowych nagród pieniężnych i rzeczowych studentom wyższych szkół morskich, w szczególności studentom Akademii Morskiej za znaczące osiągnięcia w nauce, podtrzymywanie tradycji narodowych a także osiągnięcia kulturalne i sportowe oraz zachowanie godne i o wyjątkowym znaczeniu dla prestiżu Polski i tradycji szkolnictwa morskiego. Działalność Fundacji jest skupiona na propagowaniu jej celów statutowych oraz idei patriotycznych patrona Edmunda Kłopotowskiego.
Obszar działalności obejmuje młodzież studencką Akademii Morskiej w Gdyni, a także organizacje społeczne oraz instytucje, wśród których Fundacja szuka darczyńców, osób wspomagających i propagujących idee Fundacji. Osobom szczególnie zasłużonym Fundacja przyznaje medal pamiątkowy.
Cdn.

ikona