1361 (1061) 2019-04-05 - 2019-04-11

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska (ul. Pułaskiego 4) zaprasza do nowo otwartego dziennego oddziału psychiatrycznego dla dorosłych przy ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1.
Oferta pomocy przeznaczona jest dla osób powyżej 18. roku życia. Przyjęcie na oddział poprzedzone jest konsultacją, na którą można umówić się telefonicznie bądź osobiście w rejestracji oddziału dziennego.
Wymagane jest skierowanie od lekarza (dowolnej specjalności) mającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub udzielającego świadczeń w placówce mającej taką umowę. Osoby zgłaszające się na oddział przyjmowane są w najszybszym możliwym terminie.
Odział prowadzi terapię dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z wykluczeniem zaburzeń i zachowań spowodowanych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oraz upośledzenia umysłowego umiarkowanego, znacznego i głębokiego. Rejestracja tel. 531 565 525.
Oddział przeznaczony jest dla osób z problemami psychicznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, a niewymagających pobytu w całodobowym Oddziale Psychiatrycznym (szpitala).

ikona