Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1361 (1061) 2019-04-05 - 2019-04-11

Odpady kuchenne - co warto wiedzieć?

Zbliża się zmiana sposobu segregowania odpadów na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
Od stycznia 2020 r. do dotychczas segregowanych odpadów, jakimi są plastik i metale, szkło, odpady zielone (trawa, liście, gałęzie z naszych ogrodów), papier oraz odpady zmieszane (resztkowe) dołączą biodegradowalne odpadki kuchenne (zwane też bioodpadami) powstające w naszych domach.
Podobnie jak odpady surowcowe, trafiające m.in. do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach, gdzie są sortowane i przekazywane do recyklingu, tak i odpady kuchenne zostaną „odzyskane” – w postaci kompostu/polepszaczy gleby oraz (w przyszłości) biogazu, który będzie przetwarzany na energię elektryczną.
Biodegradowalne odpady kuchenne trafiać będą do brązowych pojemników. Do odpadów kuchennych zaliczamy roślinne odpadki takie jak:
– obierki, fusy z kawy czy herbaty, resztki owoców i warzyw;
– skorupki jaj, pieczywo, ciasto, różnego rodzaju resztki żywności (ale bez mięsa i kości), a nawet kartonowe wytłoczki po jajkach.
Natomiast zbierane dotychczas odpady zielone: liście, trawę i gałązki tak jak do tej pory należy zbierać do brązowych worków.
Zbieranie odpadów kuchennych zapewni możliwie wysoki potencjał odzysku biogazu i kompostu.
Niedozwolone będzie wrzucanie do brązowych pojemników: odpadów zielonych, ryb, nabiału i jego przetworów, olejów oraz tłuszczy, odchodów zwierzęcych, trocin, sorbentów zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi, drewna i płyt wiórowych, niedopałków papierosów, kamieni i ziemi.

ikona