1361 (1061) 2019-04-05 - 2019-04-11

Rodziny zastępcze poszukiwane

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie zespołu przy ul. Filomatów 2 lub dzwoniąc pod nr. tel. 58 622 60 20 lub 58 627 20 24.

ikona