1361 (1061) 2019-04-05 - 2019-04-11

Wnioski dzielnicowe już po weryfikacji ogólnej

Zakończyła się już weryfikacja ogólna wniosków dzielnicowych złożonych do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.
Pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych, odpowiedzialni za koordynację procesu BO w Gdyni, sprawdzali czy złożone projekty były kompletne, zawierały wszystkie obowiązkowe załączniki, czy wpisywały się w zakres zadań gminy i powiatu oraz warunki dla projektów, wyznaczone w regulaminie tegorocznej edycji budżetu.
Spośród 341 złożonych propozycji zadań dzielnicowych, do dalszego etapu weryfikacji przeszło 312. Teraz trafią one do odpowiednich komórek Urzędu Miasta i jednostek miejskich, których pracownicy przeanalizują je pod kątem możliwości realizacji. Jeżeli będzie taka potrzeba, po konsultacjach z autorami do wniosków wprowadzane będą niezbędne zmiany. Etap weryfikacji potrwa do 28 maja.
Spośród 29 wniosków, które nie będą dalej procedowane w BO, 5 zostało wycofanych przez samych autorów – ze względu na brak zgody właściciela gruntu, na którym miałaby powstać inwestycja lub aby nie dublować propozycji zgłoszonej w ramach tej samej puli dzielnicowej.
24 wnioski nie spełniły wymogów formalnych. W przypadku 17 z nich powodem odrzucenia był fakt, iż mimo możliwości uzupełnienia braków, autorzy ostatecznie nie dołączyli wymaganych list z podpisami poparcia (14 wniosków) lub wymaganych oświadczeń od właścicieli gruntów (trzy wnioski). Pozostałe siedem propozycji nie wpisywało się w zakres zadań gminy lub podlegało wyłączeniom spod możliwości zgłaszania w ramach tegorocznej edycji BO - chodziło tu głównie o projekty dotyczące w dominującej części budowy lub remontu miejsc postojowych, które są niezgodne z par. 6 pkt 11 Uchwały nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dn. 19.12.2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego.
Pełna lista z wynikami weryfikacji ogólnej projektów dzielnicowych, wraz z uzasadnieniami odrzuceń, znajduje się na stronie bo.gdynia.pl
Karty weryfikacji ogólnej dla każdego z projektów można znaleźć na ich podstronach w elektronicznym systemie obsługi wniosków do BO 2019.