1364 (1064) 2019-04-26 - 2019-05-09

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5-4 lat na co dzień nieuczęszczające do przedszkola na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne.
Zajęcia odbędą się w Przedszkolu nr 29 (ul. Adm. Unruga 53, tel. 58 625 09 67) w sobotę 11 maja w godz. 9.00-14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszu gminy Gdynia.
Stowarzyszenie zaprasza również dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog).
Spotkanie odbędzie się 8 maja w godz. 16.30-18.30 w Przedszkolu nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44). Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany z funduszu gminy Gdynia.