1364 (1064) 2019-04-26 - 2019-05-09

Gdynia dla młodych sportowców

Uprawianie sportu pozwala utrzymać dobrą kondycję, dobrze wpływa na samopoczucie i ogólne funkcjonowanie organizmu. Młodzi gdynianie mogą bezpiecznie uprawiać sport, ponieważ miasto już kolejny rok realizuje program polityki zdrowotnej „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży – podtytuł: Sport, Zdrowie, Rodzina”.

W programie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 23. roku życia, uprawiają już sport lub chcą zacząć to robić. W przypadku dzieci i młodzieży konieczna będzie zgoda opiekuna. Realizatorem wybranym w drodze postępowania konkursowego został Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, filia w Gdyni. Stały nadzór nad poprawną realizacją programu w imieniu gminy sprawuje Gdyńskie Centrum Zdrowia.

Program składa się z części: edukacyjnej i orzeczniczej. Część edukacyjna, mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia będzie miała formę spotkań z dziećmi, młodzieżą, zawodnikami oraz rodzicami/opiekunami i trenerami. Na spotkaniach poruszane będą m. in. kwestie korzystnego wpływu aktywności ruchowej na poszczególne układy organizmu, zasady racjonalnego żywienia, konsekwencje stosowania dopingu, wpływu dymu tytoniowego na stan zdrowia czy nauka pomiaru ciśnienia krwi i tętna. Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w salach konferencyjnych Stadionu Miejskiego przy ul. Olimpijskiej 5.

Część orzecznicza programu, która toczyć się będzie w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej przy ul. Olimpijskiej 5/9, obejmie przeprowadzenie badań oraz wydanie orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym. W ramach programu przeprowadzone zostaną: badanie wstępne, trzy badania okresowe oraz badanie kontrolne (w przypadku kontuzji lub zmian przeciążeniowych). Badania okresowe będą przeprowadzane u uczestników, którzy otrzymali orzeczenie. Program zakłada, że zostaną one wykonane po 6, 12 i 24 miesiącach od badania wstępnego. Zawodnicy, którzy nabawili się urazów w trakcie uprawiania sportu nie zostaną bez opieki, bowiem program zakłada, że w przypadku kontuzji lub zmian przeciążeniowych wykonane będą badania kontrolne, które nie wpłyną na wcześniej przyjęty cykl.

Do programu kwalifikowane będą tylko osoby zamieszkałe lub zameldowane na terenie Gdyni. Weryfikacja miejsca zamieszkania/zameldowania odbywać się będzie na podstawie jednego z dokumentów:
– dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego/pacjenta z adresem zameldowania,
– Karty Mieszkańca Gdyni rodzica/opiekuna prawnego/dziecka/pacjenta,
– legitymacji szkolnej dziecka,
– paszportu dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego,
– prawa jazdy rodzica/opiekuna prawnego,
– pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok podatkowy potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego w Gdyni,
– dokumentu potwierdzającego opłacanie w Gdyni podatku gruntowego za nieruchomość w Gdyni,
– dokumentu potwierdzającego opłacanie mediów związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdyni.

Aby wziąć udział w programie należy się zarejestrować. Można zrobić to osobiście, w placówce gdyńskiej filii Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, przy ul. Olimpijska 5/9 lub telefonicznie pod numerem 58 765 07 96.