1364 (1064) 2019-04-26 - 2019-05-09

Jak Gdynia wykorzysta deszcz

Duże inwestycje w zakresie gospodarowania wodami opadowymi planowane są w zachodniej części miasta. Gdynia uzyskała unijne dofinansowanie projektów, w ramach których odtworzony zostanie Potok Wiczliński, powstaną zbiorniki retencyjne, a na terenie obiektów oświatowo-sportowych na Wiczlinie wykorzystana zostanie cała deszczówka, m.in. za pomocą zielonych dachów budynków powstającego tam zespołu szkolno-przedszkolnego.

Efektem przewidzianych na lata 2019-2021 inwestycji ma być m.in. odtworzenie koryta Potoku Wiczlińskiego w jego historycznym przebiegu wraz z budową zbiorników retencyjnych. Miasto uzyskało właśnie dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 70% całkowitych kosztów realizacji projektów, czyli ok. 63 milionów złotych.

- W ramach inwestycji będziemy budować nie tylko rury, ale m.in. odtwarzać Potok Wiczliński, który kiedyś był właśnie swojego rodzaju zbiornikiem i miejscem odprowadzania wód opadowych. Wspaniałe tereny zielone zyskają nowy blask i jestem przekonany, że zyskają wielu sympatyków wśród gdynian – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Działania związane z Potokiem Wiczlińskim zostały podzielone na 2 etapy. Mają one objąć ponad 3-kilometrowy odcinek jego biegu. Fragment zaczynający się przy Szkole Podstawowej nr 37 i wpływający finalnie do rzeki Kaczej w okolicach Obwodnicy Trójmiasta zyska nowe oblicze. Jego koryto zostanie poddane regulacji i odbudowie, powstanie 26 progów retencyjno-zwalniających – wszystko po to, by nadmiar wody nie zagrażał pobliskim zabudowaniom, a tamtejsza roślinność była odpowiednio nawodniona. Na trasie potoku planowana jest budowa 3 suchych zbiorników przeciwpowodziowych: „Obwodnica”, „Zielenisz” i „Wiczlino-Szkoła”. Ich łączną pojemność oblicza się na 111 tysięcy m3. Całość zapewnić ma tej części Gdyni odpowiednie odprowadzanie gromadzących się wód, ale również uatrakcyjnić popularne tereny spacerowe i szlaki rowerowe.

Projekty rozwoju systemu gospodarowania wodami opadowymi zakładają również inwestycje w kilku innych dzielnicach Gdyni. Na Chwarznie-Wiczlinie i Witominie zbudowane lub przebudowane zostaną kanalizacje deszczowe wraz ze skierowaniem części wód do zbiorników retencyjnych z układu drogowego i komór rozsączających z całego terenu nowo budowanych obiektów oświatowo-sportowych w Chwarznie-Wiczlinie.

Na Dąbrowie, Działkach Leśnych oraz w Śródmieściu przebudowane zostaną tereny utwardzone. W 4 szkołach pokrywający boiska asfalt zostanie wymieniony na nawierzchnie z poliuretanu lub sztucznej trawy, które przepuszczają wodę. Całość powstanie na podbudowie systemowej ze skrzynek retencyjno-rozsączających.

Z kolei w Chyloni zaplanowano budowę systemu odwodnienia osiedla Meksyk. Inwestycja zakłada powstanie nowej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę fragmentu kolektora, budowę muldy wzdłuż ul. Orzechowej, a także ośmiu pasaży roślinnych, obsadzonych roślinnością hydrofitową.

Projekty realizowane są przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.