Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy
1364 (1064) 2019-04-26 - 2019-05-09

Mały procent, wielka sprawa

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz jednej z 91 organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców. Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Dziś ostatnie opisy organizacji.


UKS Chylonia
KRS: 0000448785
Celem, działającego w ZSO nr 5 przy ulicy Wejherowskiej 55, klubu jest popularyzacja sportu wśród młodzieży. Prowadzi sekcję koszykówki i siatkówki. W klubie trenują dziewczęta i chłopcy – gimnazjaliści, licealiści oraz studenci. Klub organizuje obozy sportowe, bierze udział w różnych turniejach oraz gra w ligach amatorskich.

Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”
KRS 0000472348
Organizacja zrzesza rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną starając się swoimi działaniami przygotowywać osoby niepełnosprawne i ich rodziców do podjęcia wyzwań samodzielności. Działa na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadząc je ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

UKS Galeon
KRS: 000058457
Klub zajmuje się upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności mieszkańców Gdyni. Poprzez organizację różnych szkoleń, duży nacisk kładzie na rozwój i promocję judo jako sportu dla wszystkich.

Stowarzyszenie Pod Wspólnym Niebem
KRS: 0000570261
Powstało z inicjatywy pasjonatów astronomii, nauki i filozofii, których celem jest popularyzacja tych dziedzin wiedzy oraz dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z krajami rozwijającymi się.

UKS Azymut 45
KRS: 0000413120
Klub działa przy Szkole Podstawowej nr 45. Zrzesza sympatyków orientacji sportowej. Specjalizuje się głównie w biegu na orientację, ale bierze także udział w zawodach w rowerowej jeździe na orientację, w narciarskim biegu na orientację, w zawodach orientacji precyzyjnej, w marszach na orientację oraz w zawodach biegowych różnego typu (biegi przełajowe, uliczne, górskie, maratony).

Stowarzyszenie Challange Dance
KRS: 0000386051
Stowarzyszenie organizuje wydarzenia artystyczne i wspiera aktywność sportową i artystyczną, a głównym obszarem zainteresowania jest taniec. Wspólne trenowanie, udział w warsztatach tanecznych, festiwalach, współorganizowanie i pomoc w przeprowadzaniu koktajli artystycznych oraz innych wydarzeń kulturalnych to priorytetowe działania, które łączą i pozwalają na realizację ambicji i aspiracji, a także umożliwiają promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu i pracy nad sobą.

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT
KRS: 0000545944
Stowarzyszenie ma na celu stały rozwój, promocję i wspieranie pasjonatów aktywnego spędzania czasu, ze szczególnym uwzględnieniem sportów strzeleckich. Poza uczestnictwem i organizacją wydarzeń, głównie o charakterze proobronnym, stowarzyszenie popularyzuje wiedzę historyczną i kolekcjonowanie wyposażenia, umundurowania i uzbrojenia, upowszechnia wiedzę o ratownictwie medycznym i udzielaniu pierwszej pomocy oraz angażuje młodzież i dorosłych do różnych form aktywności związanych z obronnością, turystyką, rekreacją i formami przetrwania w terenie.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
KRS: 0000693861
Idea organizacji zawiera się w słowach: „łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść” według biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza.

Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Oświatowe
KRS: 0000013695
Stowarzyszenie prowadzi Amerykańską Szkołę Podstawową z wykładowym językiem angielskim. Grono nauczycieli i pedagogów kładzie nacisk na kształtowanie nawyku poszukiwania rozwiązań i informacji, wspólnego odkrywania prawdy o świecie oraz refleksję na temat procesu zdobywania wiedzy. Koncentruje swoje wysiłki na docenieniu indywidualności i niepowtarzalnej osobowości każdego ucznia oraz podwyższaniu poziomu nauczania w przyjaznym środowisku.

Instytut Aktywizacji Regionów
KRS: 0000348112
Celami fundacji są upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w szczególności poprzez tworzenie sieci biur poradnictwa prawnego.