1364 (1064) 2019-04-26 - 2019-05-09

My też jesteśmy rodzicami

Będące rodzicami osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują wsparcia w pełnieniu roli matki czy ojca. Potrzebują też przekonania – a wręcz pewności – że sprawdzają się i budują dobrą relację z dzieckiem. Na tę potrzebę odpowiada program „My też jesteśmy rodzicami”, który do upowszechniania trafił prosto z gdyńskiego inkubatora innowacji społecznych.

Z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną powstają programy aktywizacji zawodowej czy integracji społecznej. Dużo mniej uwagi poświęca się natomiast wszystkiemu, co wiąże się z założeniem rodziny.

W skład zespołu, który w Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” w Toruniu pracował nad innowacją, weszły Joanna Ponicka, Marta Młynarczyk, Danuta Piątkowska, Kinga Lipka, Dorota Kaczorowska oraz Katarzyna Młynarczyk.

Innowatorki przeredagowały dostępne materiały programowe adaptując np. ich język i ćwiczenia do możliwości odbiorców z niepełnosprawnością intelektualną.

Program ma formę warsztatów prowadzonych w grupach: dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób, które im na co dzień pomagają. To ważne, bo bardzo często osoby z niepełnosprawnością mieszkają z rodzicami lub opiekunami, którzy wspierają ich w opiece nad dzieckiem czy wręcz w niej zastępują. Warsztaty prowadzili trenerzy mający regularny kontakt z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak każdy rodzic, doświadczają wiele trudności. Mają poczucie, że są obserwowane i negatywnie oceniane. Bywa, że mają niską samoocenę - nie wierzą, że mogą być dobrymi rodzicami. Gdy czegoś nie wiedzą nie proszą o pomoc, bo obawiają się że są jedynymi, dla który w dana sytuacja jest kłopotliwa. Dlatego uczestnicy warsztatów (ale także spotkań indywidualnych) dowiadywali się, że problemy, z jakimi się borykają, dotyczą każdego. Poznawali miejsca i sposoby znajdowania odpowiedzi na pytania, które mieli jako rodzice. Stopniowo nabierali pewności, śmiałości zaufania. Zmieniali się.

Co ważne, osoby z niepełnosprawnością intelektualną stały się bardziej autonomiczne – zarówno jeśli chodzi o bycie rodzicami, jak i prowadzenie gospodarstwa domowego. Nauczyły się jak, choć częściowo, odciąć pępowinę łączącą ich z opiekunami.
Zmiana zaszła też w osobach wspierających.
****
Inkubator Innowacji Społecznych to projekt prowadzony przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni w partnerstwie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o. Skupia się na znalezieniu konkretnych rozwiązań dla problemów, z jakimi mierzą się m.in. osoby z niepełnosprawnością intelektualną.