Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1365 (1065) 2019-05-10 - 2019-05-16

Dla sprzedawców alkoholu

31 maja 2019 r. upływa termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r.
Wpłaty można dokonać w kasie UM lub na konto PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
W przypadku dokonywania przelewu należy podać: tytuł (II rata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu), nr zezwoleń na sprzedaż alkoholu, adres punku sprzedaży napojów alkoholowych.
Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku) lub przesłać mailem na adres: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl.