1365 (1065) 2019-05-10 - 2019-05-16

Gdynia poszukuje lokali mieszkalnych

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Nabycie przez Gminę Miasta Gdyni praw do lokali mieszkalnych”. Przedmiotem postępowania jest nabycie praw odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałami w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej. Nieruchomości powinny być położone w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasta Gdyni.
Obecnie Gmina Miasta Gdyni poszukuje mieszkań o następujących parametrach: - mieszkania 2-3 pokojowe o pow. 40-60 m², usytuowane na niskich kondygnacjach budynków bądź w budynkach z windą, preferowane okolice to Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły.
Z ogólnymi warunkami składania ofert można zapoznać się na stronie BIP Miasta Gdyni lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 439). Dodatkowe informacje na temat składania ofert pod nr. tel. 58 668 85 12, 58 668 85 53 oraz na stronach www.gdynia.pl/bip w zakładce Nieruchomości oraz www.investgdynia.pl/ w zakładce: Nabycie lokali.