Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1365 (1065) 2019-05-10 - 2019-05-16

Obrońcy zabytków nagrodzeni

W Muzeum Emigracji obchodzono Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Z okazji tego święta wręczono „Srebrne Medale Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” i odznaki „Za opiekę nad zabytkami”.
Srebrne Medale Zasłużony Kulturze – Gloria Artis otrzymali m.in.: prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik za wkład w badania nad rozwojem przestrzennym oraz architekturą Gdyni i dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, miejski konserwator zabytków Gdyni, za wieloletnie zaangażowanie w ochronę pomorskich zabytków.
Srebrną odznaką „Za opiekę nad zabytkami” wyróżnieni zostali:
Dariusz Dębski – za wkład w popularyzację krajoznawstwa i turystyki, wiedzy o zabytkach, budownictwie wojskowym i fortyfikacjach.
– dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska – za wkład w studia nad dziedzictwem kulturowym Gdyni, z ukierunkowaniem na architekturę portową i przemysłową;
Maria Piradoff-Link – za inicjatywę powołania jedynego w Polsce społecznego muzeum największego budynku modernistycznego Gdyni;
Edward Reder – za wieloletnią opiekę i prace konserwatorskie na rzecz społecznego muzeum budynku modernistycznego Gdyni;
Mirosław Studniak – za społeczne wsparcie dla działań służb konserwatorskich, m.in. w postaci organizacji zabezpieczenia historycznych elementów architektury.
Gratulujemy.