1368 (1068) 2019-05-31 - 2019-06-06

Dofinansowanie dla kontrapasa na Chwarznieńskiej

24 maja w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie umów pomiędzy wojewodą pomorskim a beneficjentami Funduszu Dróg Samorządowych. Ze strony Gdyni umowę o dofinansowanie projektu „Utworzenie kontrapasa autobusowego w ciągu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni” podpisał Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
W ramach przedsięwzięcia miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 2 008 391 zł, co stanowi 50% szacowanej wartości całkowitej inwestycji.
Celem przebudowy leśnego odcinka ul. Chwarznieńskiej jest wprowadzenie zmiennej organizacji ruchu, która umożliwi pojazdom transportu publicznego ominięcie zatoru drogowego w kierunku centrum, pomiędzy Chwarznem-Wiczlinem a Witominem.
Projekt jest oparty na wykorzystaniu systemu TRISTAR, wykonującemu elektroniczne pomiary natężenia ruchu na drodze. W sytuacji, kiedy wzmożony ruch na południowej jezdni ulicy Chwarznieńskiej w kierunku centrum będzie powodować znaczne wydłużenie czasu przejazdu, lewy pas ruchu jezdni północnej - w kierunku Chwarzna-Wiczlina - zmieni swą funkcję i stanie się pasem wyłącznie dla autobusów, które jadą w przeciwnym kierunku. Jak pokazują dane z modelu transportowego dla Miasta Gdyni – zastosowanie tego rozwiązania pozwoli na skrócenie czasu przejazdu pojazdów transportu publicznego w szczycie porannym o około 10 minut.
Za realizację działań odpowiedzialny będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, który obecnie finalizuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla postępowania na wybór wykonawcy zadania. Planowane zakończenie inwestycji ma mieć miejsce przed końcem roku.