Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1368 (1068) 2019-05-31 - 2019-06-06

Druga edycja Tygodnia Profilaktyki już niebawem

Profilaktyka dotyczy każdego z nas – zwłaszcza biorąc pod uwagę codzienność, która łączy się ze stresem i poszukiwaniem sposobów na odreagowanie, odnalezienie chwili odpoczynku od pracy, szkoły, licznych zobowiązań. Wiedząc o tym, także i my szukamy nowych sposobów na odpowiadanie tym potrzebom. Czasem rozmowa bywa najlepszą formą okazanego wsparcia, albo zachęcenie do skorzystania ze specjalistycznej oferty, gdzie można liczyć na pomoc specjalistów.
Profilaktyka w Gdyni działa i wciąż się rozwija. Przyczynia się do tego szereg organizacji, między innymi: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”, Centrum Integracji Społecznej, Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD, Komenda Miejska Policji, AA Gdynia, Grupy Rodzinne Al-Anon, Klub Abstynenta „Krokus”, Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”, Stowarzyszenie „OVUM”. Dbając o nasz profesjonalizm i przygotowanie pracujemy jako koalicjanci oraz partnerzy w działaniu na rzecz promocji zdrowia – zarówno tego fizycznego, jak i psychicznego.
Przykładem naszej wspólnej pracy jest zbliżający się Tydzień Profilaktyki Uzależnień, podczas którego nasi specjaliści będą wymieniać się informacjami, a także nawiążą do swoich działań w szeregu różnych aktywności. Część z nich przygotowana będzie nie tylko dla osób specjalizujących się w niesieniu pomocy, ale także dla wszystkich mieszkańców Gdyni. Tegoroczny Tydzień Profilaktyki Uzależnień potrwa od 7 do 14 czerwca 2019 roku. W jego ramach odbędą się m.in. Drzwi otwarte Komendy Miejskiej Policji (7 czerwca), Feta Uliczna - ZHP (7 czerwca), Magiel Twórczy (8 czerwca), Spotkanie integracyjne w Klubie Abstynenta „Krokus” (9 czerwca), Warsztaty „Twój dorosły klient z FASD” – Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD (10 czerwca), Spotkania i Warsztaty w Centrum Integracji Społecznej (10 czerwca), Dyżury psychologa i doradcy obywatelskiego OVUM (10 czerwca), Kino Społecznie Wrażliwe - Gdyńskie Centrum Filmowe (10 i 13 czerwca), Warsztaty „Kulturotwórcza funkcja gier wideo” - Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (11 czerwca), „Jak nie prze-pomagać?” - Zespół ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (11 czerwca), Drzwi otwarte Noclegowni - Alter-Ego i MOPS (11 czerwca), Warsztaty „Gry wideo a wychowanie i edukacja” - Zespół Placówek Specjalistycznych i Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (12 czerwca), Śniadanie z Ekspertem - Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (13 czerwca), Konferencja Szkoleniowa „GPS dobrego pomagania na rzecz rodzin z problemem alkoholowym” - MOPS (14 czerwca).
To przygotowanie do tego, by odpowiadać na Państwa potrzeby, rozmawiać o problemach oraz zachęcić do korzystania ze wsparcia w sytuacjach, które tego wymagają.
Jednocześnie prezentowany tekst stanowi zapowiedź krótkiego cyklu artykułów dotyczących profilaktyki uzależnień, terapii i zdrowia psychicznego, które ukażą się w czerwcu na łamach „Ratusza”.
Na stronach OPiTU www.opitu.pl oraz MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl można znaleźć najnowsze informacje.

ikona