1368 (1068) 2019-05-31 - 2019-06-06

Narada Obywatelska

23 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 26 odbyła się Narada Obywatelska o Edukacji.
Od początku kwietnia w różnych częściach Polski, w dużych miastach i małych miejscowościach, w szkołach i wielu innych miejscach odbywają się Narady Obywatelskie o Edukacji, czyli NOoE. Ich organizatorzy chcą wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne środowiska oraz zbudować możliwie szerokie, konstruktywne zainteresowanie systemowymi postulatami dotyczącymi edukacji.
W Gdyni rozmawiali między sobą i wymieniali się doświadczeniami rodzice, uczniowie i nauczyciele. Naradę prowadził zewnętrzny moderator Elżbieta Czapiewska - coach, mediator i doradca zawodowy. Obecni byli m.in. wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz i przewodniczący Rady Dzielnicy Działki Leśne Wojciech Jankowski. Uczestnicy narady wspólnie szukali najlepszych rozwiązań dla gdyńskiej oświaty.
Szkoła Podstawowa nr 26 jest pierwszą placówką w Gdyni, w której odbyła się NOoE.