1368 (1068) 2019-05-31 - 2019-06-06

Rada ds. BO zaczyna nową kadencję

Nowa Rada ds. Budżetu Obywatelskiego została powołana 21 maja przez prezydenta Gdyni.
Jej zadaniem będzie m.in. doradzanie prezydentowi w sprawach związanych z przeprowadzaniem, ewaluacją i rozwojem BO, monitorowanie przebiegu całego procesu, konsultowanie i opiniowanie zagadnień dotyczących bieżącej realizacji BO oraz rekomendowanie nowych rozwiązań dla kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego.
Radę ds. BO tworzą przedstawiciele mieszkańców: Anna Brzeska-Cupisz, Anna Gawrońska-Milczarek, Kajetan Lewandowski, Monika Rak; rad dzielnic: Paweł Kurski, Łukasz Strzałkowski, organizacji pozarządowych: Urszula Zalewska, Rady Miasta: Marek Dudziński, Lechosław Dzierżak, Sebastian Jędrzejewski, Mariola Śrubarczyk-Cichowska oraz prezydenta Gdyni: wiceprezydent Michał Guć, Ewa Stokłuska.