1369 (1069) 2019-06-07 - 2019-06-13

12 miesięcy wsparcia przy Chwarznieńskiej 93

Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska 93, otwarty 4 czerwca 2018 roku, znalazł już swoje ważne miejsce w gdyńskim systemie pomocy.
Przez lata przy ul. Chwarznieńskiej 93 działał Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy dla bezdomnych mężczyzn. Dzięki realizowanym w Gdyni programom wspierania wychodzenia z bezdomności i usamodzielniania w dotychczasowej formie przestał być potrzebny. Coraz bardziej potrzebne stawało się zapewnienie opieki rosnącej liczbie osób w podeszłym wieku, w złym stanie zdrowia.
W zależności od indywidualnych potrzeb, naszym podopiecznym GOW zapewnia całodobową opiekę i pielęgnację, rehabilitację w trybie wsparcia dziennego, opiekę wytchnieniową, pracę socjalną.
GOW uzupełnia funkcjonującą już w mieście sieć wsparcia, na którą składają się m.in. Centrum Wsparcia Seniorów, Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej, dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej czy Gdyński Ośrodek Wsparcia przy ul. Bosmańskiej.
W GOW pracują 24 osoby. To przeszkoleni specjaliści, stale podnoszący swoje kwalifikacje: pielęgniarki, lekarze, rehabilitanci.
Podopieczni ośrodka mają zapewnione całodobowe wyżywienie. Jeśli wymaga tego stan zdrowia czy wiek, ustalana jest indywidualna dieta.
Placówka współpracuje z Radą Dzielnicy i lokalną parafią.

ikona