1369 (1069) 2019-06-07 - 2019-06-13

Muzeum Miasta Gdyni z muzealnym Oscarem

Gdyńscy muzealnicy mają powody do świętowania. W XXXIX edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2018 organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów główna nagroda w kategorii Edukacja trafiła do Muzeum Miasta Gdyni. Jury konkursowe doceniło wystawę „Co widzisz?”
W zamyśle twórców projekt edukacyjny w formie wystawy interaktywnej „Co widzisz?” miał być ćwiczeniem w patrzeniu na archiwalne fotografie Gdyni, wyselekcjonowane spośród 40 tysięcy zdjęć znajdujących się w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni. Celem zrealizowanego w 2018 roku projektu było zachęcenie uczestników do czynnego, świadomego patrzenia na fotografie, połączonego z aktywnością na różnych płaszczyznach i w różnych formach.
To nie pierwszy sukces muzealnego działu edukacji. Na swoim koncie ma już Sybillę 2015 za projekt „Otwarta Dzielnica”, który był niejako preludium do muzealnych działań w dzielnicach.
Gratulujemy.

ikona