1369 (1069) 2019-06-07 - 2019-06-13

Potok Wiczliński – szukamy wykonawcy

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni szuka wykonawcy robót budowlanych odtworzenia historycznego koryta Potoku Wiczlińskiego.
Prace na tym etapie realizacji inwestycji obejmą, oprócz odtworzenia blisko 3-kilometrowego koryta rzeki m.in. budowę 2 suchych zbiorników retencyjnych, modernizację drogi eksploatacyjnej czy budowę przepustów. Termin składania ofert upływa 5 lipca 2019 r.
31 maja Wydział Inwestycji UM Gdyni ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych I etapu odtworzenia potoku i pozostałych prac z tym związanych.
Inwestycja dotycząca odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych jest elementem projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III”, który został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 35 308 549,07 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. Planowany całkowity koszt projektu: 50 852 242,99 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych 41 539 469,5 zł.
Projekt realizowany będzie przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

ikona