1369 (1069) 2019-06-07 - 2019-06-13

Wiadomości turystyczne

Prelekcja Patryka Ziółkowskiego o krajobrazach, zabytkach, kulturze i mieszkańcach Gruzji odbędzie się w niedzielę 9 czerwca o godz. 16.00 w auli Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (al. Zwycięstwa 194).
Organizatorami spotkania są ZSAE i PTTK Klub Turystyczny Wybrzeże.
***
Klub Krajoznawców BLIZA OM PTTK zaprasza 11 czerwca do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 29 o godz. 15.00 na sesję krajoznawczą z okazji 100-lecia powstania młodzieżowych organizacji turystyczno-krajoznawczych w Polsce. W programie historia szkolnego ruchu turystycznego oraz bieżąca działalność programowa SKKT na Pomorzu. Wystąpi m.in. dr Mieczysław Wojecki z odczytem „Rola turystyki szkolnej w poznawaniu małej Ojczyzny”.
Organizatorzy zapraszają nauczycieli i wychowawców oraz młodzież szkolną do dyskusji na temat ożywienia młodzieżowego ruchu turystycznego w gdyńskich szkołach.
Kontakt: 501 446 410.
***
Klub Turystyczny PTTK „Morski Niedźwiedź” zaprasza na rajdy turystyczno-krajoznawcze:
8 czerwca – „Władysławowo-Karwia, przez Przylądek Rozewie”. Zbiórka Na Dworcu Gdynia Główna o 8.30. Trasa: 15 km.
15 czerwca – „Płynące wody Małego i Wielkiego Kacka” – rajd m.in. wzdłuź Potoku Mariańskiego. Zbiórka na Dworcu Gdynia Główna o 10.00.
Wycieczki są bezpłatne. Członkowie PTTK są ubezpieczeni, pozostali powinni to zrobić we własnym zakresie.
***
Klub Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1) zaprasza 10 czerwca o godz. 17.30 na ostatnie przed wakacjami spotkanie w Klubie Krajoznawcy-Podróżnika. Tym razem odbędą się warsztaty podróżnicze o Kaszubach.
Wstęp wolny.

ikona