1370 (1070) 2019-06-14 - 2019-06-20

Nagrody im. Macieja Płażyńskiego wręczone

Dziennikarze z Australii, Hiszpanii, Litwy, Polski i Wielkiej Brytanii to tegoroczni laureaci Nagród im. Macieja Płażyńskiego. Są one przyznawane przedstawicielom mediów polonijnych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 8 czerwca w Muzeum Emigracji.
Nagrodami im. Macieja Płażyńskiego honorowana jest praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków dokonań patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.
Laureaci odbierają statuetki podczas uroczystej gali w Muzeum Emigracji.
Gdyńskie Muzeum Emigracji to szczególne miejsce dla tych, którzy budują mosty między Polakami w kraju i za granicą. Taka też jest idea Nagrody im. Macieja Płażyńskiego. To z jednej strony okazja, by przypomnieć tę bardzo ważną w polskim życiu publicznym postać, ale też uhonorować i docenić tych, którzy w kraju i poza granicami tworzą takie mosty i budują dobrą opinię o naszym państwie. – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Nagrody są przyznawane w 4 kategoriach: dziennikarz medium polonijnego, dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne, dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii oraz redakcja medium polonijnego.
W kategorii dziennikarz medium polonijnego nagrodę otrzymała: Ilona Lewandowska z Litwy. To jedna z redaktorek „Kuriera Wileńskiego”. Została doceniona za odkrywanie i wnikliwe opisywanie nieznanych, poruszających historii polskich bohaterów na Kresach.
Polish Media London (Polskie Radio Londyn, tygodnik Cooltura, cooltura24.co.uk) uhonorowano w kategorii redakcja medium polonijnego za stworzenie profesjonalnej i prężnej grupy medialnej służącej polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii.
W tej kategorii przyznano również wyróżnienie. Trafiło ono do redakcji czasopisma tureckiej Polonii „Lehistan Sokağı”. Tytuł tej gazety w tłumaczeniu na język polski brzmi „Polska Droga”. Jej głównym zadaniem jest integracja Polonii zamieszkującej w Turcji.
W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii laureatem został Ignacio Temino Martinez z Hiszpańskiej Agencji Prasowej EFE. Jest autorem rzetelnych i wyważonych publikacji o wydarzeniach w Polsce w mediach hiszpańskojęzycznych.
Agnieszka Burton została z kolei uhonorowana w kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne. Doceniono jej publikację „Wnuczek tylko na tablecie” w „Dużym Formacie”.
Gratulujemy.

  • ikonaOpublikowano: 13.06.2019 13:48
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.06.2019 13:48
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona