1370 (1070) 2019-06-14 - 2019-06-20

Podziękowania

Organizator i kierujący pracami przy stanowiskach artyleryjskich po dawnej 11. Baterii Artylerii Stałej w Redłowie Dariusz Dębski (przewodniczący Pomorskiej Komisji Krajoznawczej PTTK) oraz Mirosław Studniak (społeczny opiekun zabytków) dziękują wszystkim zaangażowanym w tegoroczne prace, w szczególności młodzieży z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych.

ikona