1370 (1070) 2019-06-14 - 2019-06-20

Program prosportowy dla młodzieży

Uprawianie sportu dobrze wpływa na funkcjonowanie organizmu. Miasto kolejny rok realizuje program polityki zdrowotnej pn.: „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży – podtytuł: Sport, Zdrowie, Rodzina”.
W programie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 23. roku życia, uprawiają już sport lub chcą zacząć to robić. Program składa się z części edukacyjnej i orzeczniczej. Do programu kwalifikowane będą tylko osoby zamieszkałe lub zameldowane na terenie Gdyni. Zadanie realizuje Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (filia w Gdyni). Stały nadzór nad poprawną realizacją programu w imieniu gminy sprawuje Gdyńskie Centrum Zdrowia.
Część edukacyjna mająca promować zdrowy styl życia będzie mieć formę spotkań z dziećmi, młodzieżą, zawodnikami oraz rodzicami/opiekunami i trenerami.
Część orzecznicza obejmie przeprowadzenie badań oraz wydanie orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.
Aby wziąć udział w programie, należy się zarejestrować: osobiście w placówce filii Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej (ul. Olimpijska 5/9) lub tel. 58 765 07 96.

ikona