Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1370 (1070) 2019-06-14 - 2019-06-20

Przetarg na budowę Węzła Integracyjnego Chylonia

Trzy firmy zgłosiły swoje oferty w drugim przetargu na budowę Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia. Inwestycja ta jest elementem projektu pod nazwą „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”. To jedno z największych obecnie przedsięwzięć infrastrukturalnych Gdyni.
Otwarcie ofert w drugim przetargu nastąpiło 7 czerwca. Do wykonania prac zgłosiło się trzech potencjalnych wykonawców:
– Budimex SA proponuje realizację zamówienia za 65 338 236,53 złotych brutto, z okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 8 lat i deklarowanym czasem wykonania prac – 86 tygodni;
– Warbud SA. oferuje wykonanie zamówienia za 53 985 386,34 złotych brutto, 8-letni okres gwarancji i rękojmi, a także deklaruje, że wykona prace w ciągu 93 tygodni;
– konsorcjum: Roverpol Sp. z o.o. – lider, Rover Infraestructuras SA – partner proponuje 45 799 000,00 złotych brutto za realizację zamówienia, 8-letni okres gwarancji i rękojmi, a deklarowany czas wykonania prac to 96 tygodni.
Zakres prac projektu „Utworzenie Węzła Integracyjnego Chylonia” obejmuje całkowitą przebudowę pl. Dworcowego, budowę nowego parkingu podziemnego, budowę ścieżki rowerowej na Kartuskiej i przebudowę sieci trakcyjnej dla trolejbusów. Cała inwestycja ma ułatwić mieszkańcom poruszanie się po mieście komunikacją zbiorową oraz sprzyjać zmniejszeniu ilości aut na drogach. Miasto przeznaczyło na sfinansowanie zamówienia 35 211 149,20 złotych brutto.
Wartość projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, w ramach którego planowana jest budowa węzła Chylonia, wynosi ok. 66 mln zł. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi około 40 mln zł.

ikona