1370 (1070) 2019-06-14 - 2019-06-20

Stanowiska artyleryjskie czekają na spacerowiczów

Dzięki corocznej akcji społecznej i przy wsparciu miasta stanowiska artyleryjskie po dawnej 11. Baterii Artylerii Stałej w Redłowie uporządkowano i przygotowano do sezonu turystycznego.
Unikatowe stanowiska z armatami kalibru 130 mm na szczycie klifowego brzegu rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” są najlepiej zachowanymi tego typu obiektami w Polsce i reliktem z czasów zimnej wojny. Są miejscem spacerów gdynian i przyciągają liczne grono interesujących się fortyfikacjami turystów.
Organizatorami i kierującymi pracami byli Dariusz Dębski (przewodniczący Pomorskiej Komisji Krajoznawczej PTTK) oraz Mirosław Studniak (społeczny opiekun zabytków), który zapewnił też sprzęt. W tegorocznych pracach głównymi wykonawcami byli uczniowie z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych pod opieką nauczyciela Mariusza Antoniuka.
Przedsięwzięcie odbywało się w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków i przy wsparciu pracowników Biura Ogrodnika Miasta odpowiedzialnymi za rezerwat „Kępa Redłowska”.
Uprzątnięto stanowiska armat oraz przygotowano je do letniego sezonu turystycznego. W ramach prac uprzątnięto błoto, śmieci, konary drzew, naprawiono zniszczone mocowania plansz informacyjnych oraz usunięto graffiti na ścianach stanowisk artyleryjskich. Dzięki zaangażowaniu i pomocy pracowników Biura Ogrodnika Miasta, wkopano 6 słupów z tablicami informacyjnymi i uzupełniono poręcze ogrodzenia. Prace te, wykonywane od 13 lat, przez wolontariuszy i miłośników fortyfikacji, zrzeszonych wcześniej w Pomorskim Stowarzyszeniu Ochrony Fortyfikacji „Reduta”, kontynuowane są obecnie przez Pomorską Komisję Krajoznawczą PTTK i Komisję Opieki nad Zabytkami Oddziału PTTK Marynarki Wojennej, a uczestniczy w nich aktywnie gdyńska młodzież szkolna.

  • ikonaOpublikowano: 13.06.2019 09:48
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.06.2019 09:48
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona