1371 (1071) 2019-06-21 - 2019-06-27

Gdynia w pierwszej piątce ekologicznych miast

Forbes opublikował ranking ekologicznych polskich miast. Przodują Katowice. Gdynia zajęła 4. miejsce, na równi z Warszawą. Wyróżniając zwycięzców, dostrzeżono skalę działań i zainwestowane w ekologię środki.
Pod uwagę wzięto fakt, czy miasto ma Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, czy dopłaca do wymiany pieców węglowych na inny rodzaj ogrzewania. Zwrócono uwagę na wspieranie niskoemisyjnego transportu publicznego i indywidualnego. Gdynia konsekwentnie inwestuje w ekologiczną komunikację zbiorową, w tym w cichy i oszczędny tabor trolejbusowy.
Miasto ponosi też nakłady na edukację ekologiczną w placówkach oświatowych oraz na popoprawienie efektywności energetycznej m.in. poprzez termomodernizację budynków. Postawiono również na edukację i sparcie w zakresie zagospodarowywania deszczówki.