1371 (1071) 2019-06-21 - 2019-06-27

Gdyńskie Targi Innowacji Społecznych za nami

Pierwsze Gdyńskie Targi Innowacji Społecznych pod hasłem „Pomysły na lepsze życie” były okazją do spotkania tych, którzy w gdyńskim inkubatorze wypracowali skuteczne sposoby na poprawę jakości życia osób zależnych z tymi, którzy te sposoby mogą wykorzystywać w swojej codziennej pracy.
Trzy lata funkcjonowania w Gdyni inkubatora innowacji społecznych, zaproszenie 72 pomysłodawców do pracy nad rozwijaniem innowacji, następnie przetestowanie w gdyńskim i warszawskim inkubatorze 33 projektów (14 w Gdyni, 19 Warszawie) i wreszcie – skierowanie do upowszechnienia osiemnastu z nich: 9 w Gdyni i 9 w Warszawie. Wszystkie dotyczyły poprawy jakości życia osób zależnych ze względu na stan zdrowia lub wiek i ich opiekunów.
Inkubator Innowacji Społecznych to projekt prowadzony przez Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Warszawąoraz ECORYS Polska sp. z o.o. Skupia się na znalezieniu konkretnych rozwiązań dla problemów, z jakimi mierzą się m.in. osoby z niepełnosprawnością intelektualną.