1371 (1071) 2019-06-21 - 2019-06-27

Multiconsult Polska wykona dokumentację dla kolei

Wiemy już, kto wykona dokumentację przygotowawczą dla włączenia północnych dzielnic Gdyni w system kolei aglomeracyjnej. PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały wykonawcę na jej wykonanie spośród 6 ofert. Zwycięzcą w przetargu nieograniczonym okazała się spółka Multiconsult Polska z siedzibą w Warszawie.
Biuro projektowe Multiconsult opracuje dokumentację przygotowawczą dla projektu, który uzyskał dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: „Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu: „Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii”.
W ramach opracowania dokumentacji przedprojektowej wykonane zostaną w szczególności: wstępne badania geotechniczne, szczegółowa inwentaryzacja planowanych do modernizacji linii kolejowych, następnie studium wykonalności, a w szczególności analizy wariantów realizacji inwestycji, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko oraz program funkcjonalno-użytkowy.
Opracowanie dokumentacji umożliwi określenie zakresu i kosztów prac związanych z tym projektem. Pozwoli także określić prognozowany popyt na usługi kolejowe oraz wybranie najbardziej korzystniejszego wariantu przeprowadzenia modernizacji istniejących, jak też budowy nowych linii kolejowych. W efekcie możliwe stanie się uruchomienie ruchu pasażerskiego na trasie Gdynia-Rumia-Gdynia Port Oksywie-Kosakowo-Mosty/Mechelinki. Opracowana dokumentacja przedprojektowa będzie podstawą do ujęcia projektu w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.