1371 (1071) 2019-06-21 - 2019-06-27

Nowy zawód, nowa praca. Aktywizujemy 30+

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości czeka na zgłoszenia od osób, które mają utrudnioną pozycję – są po 30. roku życia, mają niskie kwalifikacje lub są długotrwale bezrobotne, ale także dla ubogich pracujących oraz osób z niepełnosprawnościami.
To druga edycja projektu „30+ na start”, który jest odpowiedzią na potrzeby i problemy lokalnego rynku pracy. Projekt obejmie 81 osób, w tym 49 bezrobotnych mieszkających na terenie Gdyni, Sopotu, Gdańska lub powiatów puckiego i wejherowskiego.
Uczestnicy otrzymają szansę na pomoc od specjalistów, w tym doradców zawodowych, nauczą się korzystać z ofert pośrednictwa pracy, będą mogli też liczyć na wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia. Dodatkowymi formami wsparcia będą także staże zawodowe lub możliwość zatrudnienia. Wszystko po to, aby zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje, które poprawią możliwości zawodowe uczestników.
Rekrutacja jest podzielona na trzy etapy – rozpoczyna się od złożenia formularza do stępnego na www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/pl/gdynia-przedsiebiorcza/projekt-30-na-start-ii/formularz-zgloszeniowy, który należy złożyć w Biurze Projektu – Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Gdynia, ul. 10 Lutego 24).