1371 (1071) 2019-06-21 - 2019-06-27

Oferta terapeutyczna dla uzależnionych

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ul. Reja 2a) zaprasza osoby z trudnością w utrzymywaniu abstynencji od alkoholu do skorzystania z oferty terapeutycznej Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
Z oferty Oddziału mogą również skorzystać osoby mające problem z kilkoma substancjami, bądź hazardem. Program terapeutyczny trwa 8 tygodni. Uczestnik może na ten czas uzyskać zwolnienie lekarskie.
Zajęcia prowadzone są poprzez psychoterapię grupową, indywidualną, zajęcia edukacyjno- informacyjne oraz różnego rodzaju treningi umiejętności i warsztaty. Terapia w Dziennym Oddziale umożliwia kontynuowanie leczenia w kolejnych etapach terapii w Poradni.
Zgłoszenie się do Dziennego Oddziału jest poprzedzone konsultacją terapeutyczną. Rejestracja odbywa się codziennie od godz. 7.30, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (ul. Reja 2a).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 621 61 35 oraz na stronie www.opitu.pl.