1371 (1071) 2019-06-21 - 2019-06-27

Szkolisz lub doradzasz? Propozycja dla firm rodzinnych

Od listopada 2018 realizujemy w Gdyni projekt skierowany do lokalnych firm rodzinnych. Głównym elementem projektu jest tworzenie systemu sieciowego wsparcia w oparciu o 6 obszarów tematycznych, specyficznych szczególnie dla firm rodzinnych:
– Sposoby prowadzenia firmy rodzinnej,
– Przekazywanie kompetencji przedsiębiorczych z pokolenia na pokolenie,
– Trwałość firmy i konkurencyjność w kontekście specyfiki działania firmy rodzinnej,
– Sposoby pomiaru zysku ekonomicznego,
– Skuteczne procesy sukcesyjne,
– Analiza ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych.
W ramach projektu realizowane są działania bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców w postaci: 6 seminariów promujących przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej, serii 3 webinariów w każdym z 6 obszarów tematycznych, a także doradztwa w postaci 3 godzin dla każdej zakwalifikowanej firmy rodzinnej.
Prowadzimy ciągły nabór do projektu: http://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/pl/gdynia-przedsiebiorcza/loklane-centrum-kompetencji-rozwoju-firm-rodzinnych.
Jak wiadomo, biznes rodzinny wymaga często specyficznego podejścia do usług doradczych i szkoleniowych. Wynika to z konieczności dopasowania rozwiązań do sytuacji rodziny. Niezbędne w tym procesie jest zrozumienie wpływu rodziny na biznes i odwrotnie. Jednym z ważnych elementów systemu sieciowego jest właśnie tworzenie lub wspieranie rozwoju lokalnego rynku usług szkoleniowych i doradczych.
W tym etapie projektu szukamy lokalnych firm szkoleniowych i doradczych gotowych do zaangażowania się w budowanie rynku usług dla gdyńskich firm rodzinnych. Lokalny dostawca usługi będzie miał możliwość przeprowadzenia ww. form wsparcia, tj. seminariów, webinariów oraz doradztwa on-line we właściwym dla siebie obszarze. Zakres dalszej współpracy nie jest jednak ograniczony, a działania Miasta skierowane do przedsiębiorców rodzinnych zaplanowane są na kolejne lata.
Szczegółowe informacje oraz ogólne zasady współpracy z Lokalnym Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych, zostaną zaprezentowane podczas spotkania w Gdynia InfoBox 26 czerwca o godz. 12.00.
Na spotkanie obowiązują zapisy: lck-gdynia@firmyrodzinne.eu lub m.urban@gdynia.pl, tel. 58 668 20 23.
Dodatkowych informacji udzielają: Magdalena Urban, Monika Antkowiak.
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości/Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych, ul. 10 Lutego 24, pok. 05.