1373 (1073) 2019-07-12 - 2019-07-25

Złóż wniosek, pozbądź się azbestu

Trwa przyjmowanie wniosków w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019).
Urząd Miasta Gdyni zamierza wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznanie dotacji na realizację zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach na terenie Gdyni i objętych „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Gdyni”. Wniosek zostanie złożony przez gminę w imieniu właścicieli nieruchomości i obiektów na terenie Gdyni, którzy w 2019 r. planują usunąć i zutylizować odpady zawierające azbest.
Przewidywana kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych wyniesie: do 600zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu lub do 300 zł w przypadku transportu i utylizacji odpadu zawierającego azbest, który zalega na terenie nieruchomości.
Osoby planujące usunięcie azbestu ze swoich nieruchomości i chcące skorzystać z dofinansowania muszą złożyć wniosek do 16 lipca 2019 r. w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24).
Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać, pisząc na adres email: wydz.srodowiska@gdynia.pl lub pod nr. tel. 58 668 84 73.

ikona