1374 (1074) 2019-07-26 - 2019-08-08

„Gdynia w kwiatach” – zgłoszenia do 23 sierpnia

Biuro Ogrodnika Miasta zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Gdynia w kwiatach”.
Zgłaszane realizacje muszą być widoczne dla przechodniów, nieprzysłonięte płotem i elementami architektury. Dodatkowym atutem jest nawiązanie do ogrodu rustykalnego.
Termin zgłoszeń: 23.08.2019 r.
Kupony ze zdjęciami należy składać w siedzibie Biura Ogrodnika Miasta lub wysłać pocztą na adres: Biuro Ogrodnika Miasta, al. Zwycięstwa 291 A, 81-525 Gdynia lub wysłać e-mailem: gdyniawkwiatach@gdynia.pl.
Regulamin i kupon na stronie internetowej www.gdynia.pl/wkwiatach.

ikona