1374 (1074) 2019-07-26 - 2019-08-08

Pamięci Czesława Marchaja

Był znakomitym żeglarzem regatowym, teoretykiem żeglowania i działaczem. Dał się również poznać, jako świetny specjalista w zakresie aero- i hydrodynamiki. Prof. Czesław Marchaj to kolejna osoba uhonorowana miejscem w alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni. Odsłonięcie upamiętniającej go tablicy odbyło się w 19 lipca.
Uroczystość poprowadził Waldemar Heflich, redaktor naczelny magazynu „Żagle”. Uroczystość była częścią obchodów 95-lecia powstania Polskiego Związku Żeglarskiego.

ikona