Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1375 (1075) 2019-08-09 - 2019-08-22

Coraz bliżej przebudowy skrzyżowań na Dąbrowie

Firma Jaros – Inżynieria Ruchu przygotuje dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy skrzyżowań: ul. Nowowiczlińskiej z ul. Rdestową oraz ul. Wiczlińskiej z ul. Mietową i ul. Koperkową w Gdyni. Umowę podpisano 1 sierpnia.
W ogłoszonym pod koniec czerwca przetargu wpłynęły trzy oferty. Spośród nich wybrana została oferta Jaros – Inżynieria Ruchu wynosząca 209 961 złotych brutto.
W dokumentacji uwzględnione zostaną m.in.: przebudowa skrzyżowania Nowowiczlińska z Rdestowa, w celu uzyskania trzech pasów ruchu, w tym osobnego pasu do skrętu w lewo i osobnego pasu do skrętu w prawo w ulicę Nowowiczlińską, przebudowa skrzyżowania ul. Wiczlińskiej z ulicami Koperkową i Miętową (wraz zaprojektowaniem przejść dla pieszych), projekt oświetlenia dostosowany do nowego układu drogowego, projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiczlińskiej z Rdestową, który ma zostać dostosowany do nowoprojektowanego układu drogowego oraz projekt nowej sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wiczlińskiej z ul. Miętową. Sygnalizacja musi zostać przystosowana do włączenia do zintegrowanego systemu zarządzania ruchem Tristar.