1375 (1075) 2019-08-09 - 2019-08-22

Kursy językowe dla dorosłych

Innowacyjne Centrum Rozwoju, realizując projekt „(Po)morze możliwości” sfinansowany z EFS oferuje możliwość zdobycia lub poprawienia swoich umiejętności językowych – język angielski – A1 lub A2 120 h oraz B1 180 B2.
Zajęcia są bezpłatne, uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, a kurs kończy się egzaminem TELC. Trwają zapisy.
Miejsce kursu: ul. Kołłątaja 1.
Kontakt pod nr. 577 862 168.