1375 (1075) 2019-08-09 - 2019-08-22

Letnie konkursy fotograficzne

Trwa kolejna edycja konkursu fotograficznego Legenda Morska Gdyni.
Kategorie konkursowe:
– PM – Praca i Morze – kadry obrazujące pracę związaną z morzem;
– WKM – Wakacje Morskie Gdyni – wypoczynek letni w Gdyni;
– LM – Legendarne miejsca – atrakcje morskie Gdyni związane z historią;
– PŻ – fotoreportaż sportowo-żeglarski, od 3 do 5 zdjęć w kategorii;
– HP – Horyzonty, panoramy morskie oraz miejsko-morskie, miejsko-portowe.
Regulamin oraz karty zgłoszeniowe na stronie: www.legendamorska.pl oraz na http://arg.gdynia.pl/do_pobrania.html.
***
Trwa konkurs fotograficzny „Gdyński Modernizm w Obiektywie 2019”.
Wśród tegorocznych kategorii konkursu są m.in. Forma i Światło w Architekturze, Detal Modernizmu, Modernizm Grabówka oraz Kamiennej Góry. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać po pięć fotografii w każdej kategorii, w sumie 30 fotografii.
***
Terminy nadsyłania zgłoszeń w obu konkursach: 30 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu). Adres wysyłania prac: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa są dostępne pod linkiem: www.arg.gdynia.pl/do_pobrania.html.