1375 (1075) 2019-08-09 - 2019-08-22

Pomoc prawna

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego (ul. Legionów 126) zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie: nadmiernego zadłużenia, prawa spadowego, cywilnego i rodzinnego, prawa bankowego oraz spółdzielczego, procedury windykacji i postępowania egzekucyjnego.
Pomoc ośrodka jest nieodpłatna.
Kontakt tel. w celu umówienia spotkania: 58 624 98 72.