1375 (1075) 2019-08-09 - 2019-08-22

Przetarg na przebudowę Hodowlanej

Miasto Gdynia ogłosiło przetarg na roboty budowlane, które znacząco poprawią jakość życia mieszkańców Witomina. Swoje oblicze zmieni ulica Hodowlana, a wraz z nią między innymi skrzyżowanie ulic: Hodowlana – Wielkokacka – Stawna. Powstanie także nowy zbiornik retencyjny przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców, a sama ulica zostanie też przebudowana.
Mieszkańcy Witomina już wiedzą, że ruch samochodów przez ich dzielnicę w stronę Chwarzna-Wiczlina docelowo obsłuży obwodnica. Tym samym nie dojdzie do realizacji III etapu modernizacji ulicy Chwarznieńskiej w takim kształcie, jak pierwotnie zakładano. W styczniu 2019 roku władze Gdyni podjęły decyzję, żeby nie powtarzać przetargu, ale podejść w całkowicie inny sposób do palącej potrzeby modernizacji układu dróg i całej infrastruktury drogowej na Witominie.
Przetarg rozpoczyna działania inwestycyjne, związane z poprawą stanu dróg i zabezpieczeniem przed wodami opadowymi tej dzielnicy Gdyni.
Podsumowując, zakres robót, których dotyczy przetarg, obejmuje rozbudowę ul. Hodowlanej od skrzyżowania z ul. Chwarznieńską do skrzyżowania z ul. Wielkokacką, przebudowę skrzyżowania ulic Hodowlana-Wielkokacka-Stawna, przebudowę odcinka ul. II Morskiego Pułku Strzelców, budowę zbiornika retencyjnego wraz z drogą dojazdową do zbiornika. Prace budowlane obejmą: przebudowę układu drogowego, demontaż istniejącego i budowę nowego oświetlania ulicznego, usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, budowę zbiornika retencyjnego, przebudowę sieci gazowej, przebudowę sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu, przebudowę kanalizacji teletechnicznych, likwidację istniejącego uzbrojenia, zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu, rozbiórkę i budowę elementów małej architektury, wykonanie oraz odtworzenie trawników.
Warto zaznaczyć, że prace, związane z budową zbiornika retencyjnego oraz przebudową i budową kanalizacji deszczowej mają 85% (bez VAT) dofinansowania w ramach projektu unijnego: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).