1375 (1075) 2019-08-09 - 2019-08-22

Wodowanie nowej książki marynistycznej

„Kubryk pierwszy lewy” to dziennik pisany przez pewnego studenta Wyższej Szkoły Morskiej z pierwszej podróży „Daru Młodzieży” do Osaki przed 35 laty. Autor, dziś kpt.ż.w. Jacek Lewandowski, uznał, że pisane wówczas na gorąco i schowane do szuflady zapiski są wartym opublikowania dokumentem tego czasu.
Wodowanie książkowej wersji tej bezpretensjonalnej, osobistej relacji z pierwszej wielkiej, oceanicznej podróży „Daru Młodzieży” odbędzie się 13 sierpnia o godz. 17.00 w  Muzeum Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1B).